Case

Ondernemers bedrijventerrein

Energiehub IJsseloord 1

Arnhem heeft ambities om haar bedrijventerreinen te verduurzamen en toekomstbestendig te laten zijn in 2030. Daarom initieerde ze, in samenwerking met Stichting Arnhemse Bedrij­venterreinen, een Green Deal voor IJsseloord 1. Op dit bedrijventerrein geven onderne­mers vorm aan duurzaam ondernemen. Ze leren elkaar kennen en versterken elkaar.

Een individuele aanpak alleen biedt hier niet de oplossing. Omdat een groot deel van de energievraag op het bedrijventerrein gaat elektrificeren hebben alle ondernemers meer capaciteit nodig van het stroomnet en wil iedereen gebruik kunnen maken van goedkope en duurzaam geproduceerde stroom. Dit kan alleen als we lokaal, op gebouw- en gebiedsniveau, gaan sturen op vraag en aanbod van stroom en als we de lokale vraag van grote energievragers beter op elkaar gaan afstemmen. Dit vraagt om samenwerking tussen gebruikers.

Núna Energy helpt de ondernemers met een analyse van de huidige en toekomstige situatie op IJsseloord op basis van de huidige gebruiksprofielen en de ambities van de ondernemers.  Daarbij kijken we naar technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten. Op basis daarvan ontwikkelen we een aanpak om te komen tot haalbare oplossingen. Het resultaat: Een gemeenschappelijke aanpak met draagvlak bij ondernemers, netbeheerder en de gemeente.

Gemeente Dijk en Waard, vastgoedontwikkelaars en DRH
Energievoorziening Stationskwartier Heerhugowaard
Gemeente Arnhem
Energiehubs gebiedsontwikkeling Arnhem Rijnpark
Gemeente Utrecht, Essent en vastgoedontwikkelaars Merwede
Leveringszekerheid stroom Merwede
Idealis
Verduurzamen warmtevoorziening studentenhuisvesting
Heijmans Vastgoed en Staedion
Energievoorziening gebiedsontwikkeling DGZ
Bouwfonds ontwikkeling
Integraal energiesysteem gebiedsontwikkeling Hoorn

Feel the positive energy?