Actualiteiten

Núna Energy versterkt ondernemers op bedrijventerreinen

Stap voor stap naar een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening
Ondernemers op bedrijventerreinen staan voor een uitdagende opgave. Ze streven naar een gezonde bedrijfsvoering en organisatie en willen daarom ook een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. De ontwikkelingen gaan snel en door gebrek aan tijd, de juiste kennis, onduidelijke regelgeving en andere beperkingen is het complex om de juiste keuzes te maken.

Elektrificatie zorgt voor een toenemende druk op het elektriciteitsnet en netbeheerders kunnen de stijgende vraag naar netcapaciteit niet bijbenen. Hierdoor kunnen bedrijven niet groeien en investeren in warmtepompen, laadpalen voor elektrisch transport en zonnepanelen. Dit terwijl de kosten van energie hoger en onvoorspelbaarder zijn. Ondernemers willen bovendien gebruik kunnen maken van betaalbare en schoon geproduceerde stroom. Ook op momenten dat de zon niet schijnt en dat de wind niet waait.

Traditionele partijen bieden vaak oplossingen vanuit één specifiek werkveld, terwijl de opgave vraagt om een integrale aanpak. Núna Energy helpt daarom als energie-ontwikkelaar haar klanten om stap voor stap de juiste keuzes te maken.

De aanpak van Núna Energy
Onze aanpak is nu al zichtbaar op diverse bedrijventerreinen. We zetten daar samen met de ondernemers een aantal stappen:

1. Inzicht in energieprofielen

We beginnen met een grondige analyse van het huidige energieverbruik van de bedrijven met bijhorende energieprofielen. Via een machtiging lezen we die rechtstreeks uit van de meters. Het gaat dan niet alleen om het jaarverbruik, maar met name om de energieprofielen. Deze geven inzicht wanneer er vraag is naar energie en of er nog ruimte is binnen het gecontracteerd vermogen.

2. Inventarisatie van investeringen

Vervolgens brengen we de toekomstplannen in kaart. Dit kan variëren van uitbreiding van een bedrijf en de installatie van zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Elk bedrijf en elke ondernemer heeft zijn eigen unieke behoeften.

3. Impactanalyse

We maken inzichtelijk hoe de investeringen de energievraag beïnvloeden en of deze binnen de huidige infrastructuur past. Door beperkingen in het elektriciteitsnet is een directe match niet altijd mogelijk.

4. Maatregelen tegen netcongestie

Er is vaak onvoldoende vermogen gecontracteerd en in een groot deel van Nederland is er een wachtlijst voor extra capaciteit als gevolg van netcongestie. Daarom maken we inzichtelijk welke maatregelen genomen kunnen worden door de ondernemer en als collectief om bepaalde investeringen wel te kunnen doen. Denk aan individuele maatregelen zoals energiebesparing en het slim aansturen van grote energievragers. Maar er zijn ook kansen als collectief. Zo kunnen meerdere ondernemers een groepscontract afsluiten met netbeheerder. Hierdoor kunnen ondernemers gebruik maken van het gecontracteerd vermogen van de buren en kan als collectief rendabel geïnvesteerd worden in energieopslagsystemen, zoals batterijen. Randvoorwaarde is dat de ondernemers op een bedrijventerrein dus bereid zijn om samen te werken. Dit is vaak vanuit andere thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid en klimaatadaptatie toch al wenselijk.

5. Ondersteuning bij realisatie

Tot slot helpen we ondernemers om hun ambities ook daadwerkelijk te realiseren. We ondersteunen bij opstellen van de juiste uitvraag naar installateurs en bij de keuze van het energiemanagementsysteem. We helpen ondernemers bij het opzetten van de gepaste organisatievormen en het sluiten van bijvoorbeeld een groeps- of dalurencontract. Het resultaat: Een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.