Case

Idealis

Verduurzamen warmtevoorziening studentenhuisvesting

Idealis is dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede. De woningcorporatie heeft ruim 5.600 verhuurbare eenheden (VHE), waarin studenten en PhD’ers prettig en betaalbaar kunnen wonen. Het bezit van Idealis is verspreid over een aantal grote en enkele kleinere complexen. Alle grote complexen hebben een centrale gasketel.

Idealis is voornemens om  de komende jaren de complexen stapsgewijs te verbeteren. Door bouwkundige en installatietechnische aanpassingen te doen, stijgt de energetische prestatie van de gebouwen en ontstaat meer wooncomfort voor huurders.

De grote complexen met een centrale gasketel zijn uitermate geschikt om te verduurzamen met een collectieve warmtepomp. Grote uitdaging is dat er structureel geen extra capaciteit beschikbaar is in het elektriciteitsnet in Wageningen. Daarom is het advies gegeven om een hybride warmtepomp te plaatsen bij de bestaande gasketels. Hiermee kan doelmatig, tegen relatief lage kosten, veel COworden bespaard en meer dan 80% aardgas.

Omdat de gasketels behouden blijven en er een bestaand groot buffervat is voor de levering van warm tapwater kan er – in combinatie met slim energiemanagement en een batterij – worden gestuurd op vraag- en aanbod van elektriciteit. Het buffervat fungeert als een grote warmtebatterij en de gasketel kan bijspringen als het heel koud is en op het moment dat er geen ruimte is binnen het huidige gecontracteerde vermogen. Idealis kan met deze oplossing, ondanks de lokale netcongestieproblematiek, toch aan haar ambities voldoen.

Gemeente Dijk en Waard, vastgoedontwikkelaars en DRH
Energievoorziening Stationskwartier Heerhugowaard
Gemeente Arnhem
Energiehubs gebiedsontwikkeling Arnhem Rijnpark
Ondernemers bedrijventerrein
Energiehub bedrijventerrein IJsseloord
Gemeente Utrecht, Essent en vastgoedontwikkelaars Merwede
Leveringszekerheid stroom Merwede
Heijmans Vastgoed en Staedion
Energievoorziening gebiedsontwikkeling DGZ
Bouwfonds ontwikkeling
Integraal energiesysteem gebiedsontwikkeling Hoorn

Feel the positive energy?