Case

Bouwfonds Ontwikkeling

Integraal energiesysteem gebiedsontwikkeling Hoorn

De gebiedsontwikkeling Pelmolenpad in Hoorn betreft ongeveer 600 woningen inclusief 2 parkeerhubs. Er worden in 4 fases in een periode van ongeveer 5 jaar met name appartementen ontwikkeld. Voor de totale gebiedsontwikkeling komt er één energiecentrales met collectieve warmtepompen in combinatie met een warmte- en koudenet en WKO. De schaalvoordelen van het project kunnen met deze oplossing optimaal benut worden. Het resultaat: Duurzame en betaalbare warmte en koude voor ontwikkelaar, woningcorporatie én gebruiker.

De energiecentrale wordt gerealiseerd in de parkeerhub. Hierdoor kan een energiehub worden ontwikkeld waar energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar afgestemd worden.

Gemeente Dijk en Waard, vastgoedontwikkelaars en DRH
Energievoorziening Stationskwartier Heerhugowaard
Gemeente Arnhem
Energiehubs gebiedsontwikkeling Arnhem Rijnpark
Ondernemers bedrijventerrein
Energiehub bedrijventerrein IJsseloord
Gemeente Utrecht, Essent en vastgoedontwikkelaars Merwede
Leveringszekerheid stroom Merwede
Idealis
Verduurzamen warmtevoorziening studentenhuisvesting
Heijmans Vastgoed en Staedion
Energievoorziening gebiedsontwikkeling DGZ

Feel the positive energy?