Case

Heijmans Vastgoed en Staedion

Energievoorziening Dreven, Gaarden en Zichten

Núna Energy heeft opdrachtgevers geholpen bij de het bepalen van de ontwikkelstrategie van de energievoorziening en heeft de selectie van en contractvorming met het energiebedrijf voor warmte en koude begeleid. Het resultaat: Een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening.

De gebiedsontwikkeling Dreven Gaarden Zichten betreft de herstructurering in Den Haag Zuidwest. De gebiedsontwikkeling is een samenwerking tussen Staedion, Heijmans Vastgoed en de gemeente Den Haag. Er worden gefaseerd appartementen ontwikkeld in een hoge stedelijke dichtheid en in grote aantallen. Het betreft de realisatie van 5.500 woningen, door sloop van 2.000 bestaande woningen in een periode van ongeveer 15 jaar. Er worden 3.500 woningen voor sociale huur gerealiseerd. De overige woningen zijn voor de vrije markt. De gebiedsontwikkeling start in de buurt Zichten met de ontwikkeling vaan het eerste deelproject Steenzicht met 220 sociale huurwoningen.

Voor de totale gebiedsontwikkeling zijn er totaal 6 energiecentrales beoogd met collectieve warmtepompen en WKO in combinatie met een warmte- en koudenet. Per energiecentrale wordt warmte en koude geleverd aan meerdere deelprojecten met totaal 750-1000 aansluitingen. De schaalvoordelen van het project kunnen met deze oplossing optimaal benut worden, waardoor de kosten en het ruimtebeslag van de techniekruimtes veel lager zijn.

Gemeente Dijk en Waard, vastgoedontwikkelaars en DRH
Energievoorziening Stationskwartier Heerhugowaard
Gemeente Arnhem
Energiehubs gebiedsontwikkeling Arnhem Rijnpark
Ondernemers bedrijventerrein
Energiehub bedrijventerrein IJsseloord
Gemeente Utrecht, Essent en vastgoedontwikkelaars Merwede
Leveringszekerheid stroom Merwede
Idealis
Verduurzamen warmtevoorziening studentenhuisvesting
Bouwfonds ontwikkeling
Integraal energiesysteem gebiedsontwikkeling Hoorn

Feel the positive energy?