Case

Gemeente Dijk en Waard, vastgoedontwikkelaars en DRH

Energievoorziening Stationskwartier Heerhugowaard

Núna Energy heeft ervoor gezorgd dat partijen zijn gaan samenwerken bij het realiseren van de energievoorziening voor warmte en koude. Door samen te werken kan centraal in het gebied één grote warmtepompcentrale gemaakt worden in plaats van meerdere centrales per bouwblok. Het resultaat: Lagere aansluitkosten voor ontwikkelaar, veel minder ruimtebeslag van de techniekruimtes en een lagere belasting van het elektriciteitsnet.

In de gebiedsontwikkeling Stationskwartier worden gefaseerd appartementen ontwikkeld in een hoge stedelijke dichtheid. Het betreft de realisatie van ongeveer 1.400 woningen binnen een periode van 5 jaar. Een aantal ontwikkelaars in het gebied waren voornemens om de woningen aan te sluiten op een collectief warmtepompsysteem op bouwblokniveau met als bron WKO gecombineerd met restwarmte van een Azijnfabriek met Duurzame Ring Heerhugowaard (DRH) als beoogd exploitant. Omdat een aantal ontwikkelaars nog twijfelde over deze oplossing was het niet mogelijk om een energiesysteem voor het gehele gebied te realiseren. Hierdoor werden de schaalvoordelen van het gebied niet optimaal benut.

Núna Energy heeft samen met de gemeente ontwikkelaars en DRH kunnen overtuigen dat samenwerking resulteert in een efficiënter energiesysteem, lagere kosten en minder ruimtebeslag. Dit heeft ervoor gezorgd dat binnen 6 maanden alle ontwikkelaard gekozen hebben om de aansluitovereenkomst te tekenen voor de gebiedsgerichte oplossing.

DRH heeft reeds een stroomaansluiting gekregen met voldoende capaciteit om warmte en koude te kunnen leveren aan alle 1.400 woningen in het gebied. De gemeente onderzoekt momenteel om in het gebied een mobiliteitshub te realiseren. Door slim gebruik te maken het gecontracteerd vermogen van de stroomaansluiting van de warmtepompcentrale van DRH kunnen straks alle laadpalen in de mobiliteitshub worden aangesloten op het stroomnet, zonder dat de capaciteit van het elektriciteitsnet verhoogd hoeft te worden. Ten tijde van netcongestie geen overbodige luxe.

Gemeente Arnhem
Energiehubs gebiedsontwikkeling Arnhem Rijnpark
Ondernemers bedrijventerrein
Energiehub bedrijventerrein IJsseloord
Gemeente Utrecht, Essent en vastgoedontwikkelaars Merwede
Netcongestie Merwede Kanaalzone
Idealis
Verduurzamen warmtevoorziening studentenhuisvesting
Heijmans Vastgoed en Staedion
Energievoorziening gebiedsontwikkeling DGZ
Bouwfonds ontwikkeling
Integraal energiesysteem gebiedsontwikkeling Hoorn

Feel the positive energy?