Case

Gemeente Arnhem

Energiehubs Arnhem Rijnpark

Núna Energy heeft opdrachtgever geholpen bij de het bepalen van de ontwikkelstrategie van de energievoorziening voor de gebiedsontwikkeling Rijnpark. Het resultaat: Een efficiënte,  schone en betaalbare energievoorziening voor ontwikkelaar, woningcorporatie, netbeheerder én gebruiker.

Rijnpark gaat de komende jaren veranderen van een verouderd binnenstedelijk bedrijventerrein naar een nieuwe Arnhemse wijk met ruimte voor wonen en werken. Er komt ruimte voor zo’n 7.000 nieuwe woningen, een nieuw stadspark en ongeveer 230.000 m2 BVO maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Er liggen kansen voor de ontwikkeling van meerdere energiecentrales met collectieve warmtepompen en WKO in combinatie met een warmte- en koudenet. Per energiecentrale kan dan warmte en koude geleverd worden aan een deelgebied met ongeveer 1000 woningen. De schaalvoordelen van het project kunnen met deze oplossing optimaal benut worden.

In Rijnpark wordt het parkeren opgelost in mobiliteitshubs. Deze voorzien in dezelfde schaal als het energiesysteem voor warmte- en koude. Een kansrijke locatie voor de energiecentrales van het energiesysteem voor warmte en koude is daarom de mobiliteitshubs. Als de energiecentrales worden gecombineerd met de mobiliteitshubs wordt een groot deel van de stroomvraag (50-65%) van een deelgebied geconcentreerd op één locatie. Alle stroom die nodig is voor het opladen van elektrische voertuigen en voor het opwekken van warmte en koude kan dan achter een netaansluiting worden georganiseerd. Hierdoor ontstaat de kans om energiehubs te realiseren met veel flexibiliteit. De elektriciteitsvraag van de grote energievragers kan dan veel beter op elkaar worden afgestemd en er kan veel beter worden gestuurd op basis van vraag en aanbod van elektriciteit. Dit draagt bij aan een schone en betaalbare energievoorziening en voorkomt file op het elektriciteitsnet (netcongestie). De realisatie van energiehubs vraagt om een sturende rol van de gemeente. De gemeente onderzoek de mogelijkheid om de mobiliteitshubs te realiseren en kan daarmee een belangrijke positie innemen om de ontwikkeling van energiehubs mogelijk te maken.

Gemeente Dijk en Waard, vastgoedontwikkelaars en DRH
Energievoorziening Stationskwartier Heerhugowaard
Ondernemers bedrijventerrein
Energiehub bedrijventerrein IJsseloord
Gemeente Utrecht, Essent en vastgoedontwikkelaars Merwede
Leveringszekerheid stroom Merwede
Idealis
Verduurzamen warmtevoorziening studentenhuisvesting
Heijmans Vastgoed en Staedion
Energievoorziening gebiedsontwikkeling DGZ
Bouwfonds ontwikkeling
Integraal energiesysteem gebiedsontwikkeling Hoorn

Feel the positive energy?