Actualiteiten

Netcongestie Merwede Kanaalzone

In Utrecht is er sprake van netcongestie. Dat betekent dat op bepaalde momenten van de dag, en afhankelijk van het seizoen, file op het elektriciteitsnet gaat ontstaan als er meer capaciteitsvraag bijkomt. Hierdoor dreigt de gebiedsontwikkeling Merwede Kanaalzone met meer dan 4.000 woningen in de eerste fase stil te vallen.

Als oplossing voor het probleem wordt de mogelijkheid verkend een Groepscapaciteitsovereenkomst af te sluiten met Stedin. Alle grootverbruikers in het gebied krijgen dan gezamenlijk een maximaal vermogen en moeten deze onderling verdelen. Dit type contract is nieuw en Merwede is aangewezen als pilot.

Núna Energy helpt partijen bij het maken van de benodigde afspraken zodat de leveringszekerheid van stroom voor grootverbruikers wordt geborgd. Ook helpt Núna Energy de capaciteitsvraag van grootverbruikers, zoals het energiebedrijf voor warmte en koude en het Mobiliteitsbedrijf Merwede, te optimaliseren inclusief de optimalisatie en inpassing van een batterij op gebiedsniveau.