Integraal lokaal
energiesysteem

Wij geloven dat de mogelijkheden oneindig zijn. De energietransitie vraagt om een stapsgewijze en modulaire aanpak. Van productie tot opslag, van distributie tot conversie, wij zijn uw partner bij elke stap naar positieve energie.

We realiseren een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening door te borgen dat:

  • Grote energievragers op gebouw- en gebiedsniveau op elkaar worden afgestemd.
  • Energiesystemen integraal aangestuurd kunnen worden.
  • Gebouwen efficiënt worden verwarmd, geventileerd en indien gewenst ook gekoeld.
  • Elektrische auto’s, busjes en vrachtwagens slim kunnen worden opgeladen.
  • Lokaal schone en betaalbare energie kan worden opgeslagen.
  • Er voldoende flexibiliteit is, zodat er gestuurd kan worden op basis van de vraag naar en het aanbod van schone en betaalbare energie.
  • De juiste afspraken worden gemaakt tussen partijen.
Lorem ipsum
Deze afbeelding bevat klikbare onderdelen

Lokale opwek stroom

Zon op dak

De ruimte in Nederland is schaars. Er wordt daarom steeds meer ingezet op zonnepanelen op dak. Zon op dak is extra interessant als er lokaal ook gelijktijdig vraag is naar elektriciteit. Hierdoor wordt het stroomnet ontlast en kan lokaal optimaal geprofiteerd worden van duurzaam opgewekte stroom.

Solar carports

De ruimte in Nederland is schaars. Een solar carport is een prachtig voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik. Een solar carport combineert een parkeerplaats met de opwek, opslag en conversie van duurzame elektriciteit.

Energiemanagement

Energiehubs

In een energiehub werken partijen lokaal samen op het gebied van energie. Grote energievragers op gebouw- en gebiedsniveau worden beter op elkaar afgestemd. Energiehubs zijn een belangrijke schakel in een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

Energiemanagementsystemen

De toename van de vraag naar elektrische mobiliteit, koeling, warmtepompen en zonnepanelen zorgen voor een toename in de piekbelasting, wat het huidige netwerk overbelast. Dit kan worden beperkt door apparaten die worden aangesloten op het stroomnet slim aan te sturen. Energiemanagementsystemen zijn een belangrijke schakel in een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem voor gebouwen en gebieden.

Lokale DC-netten

Een DC-net is een elektriciteitsnet waar stroom wordt getransporteerd op basis van gelijkspanning (DC) in plaats van wisselspanning (AC). Er zijn een aantal trends die de ontwikkeling van DC-netten in de gebouwde omgeving aanjagen. Gelijkspanning heeft het voordeel dat informatie benodigd voor het slim aansturen van apparaten over de elektriciteitskabel zelf gestuurd kan worden. Ook is het lokaal balanceren van het spanningsnet makkelijker. Daarbij werken accu’s van elektrische auto’s, zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting allemaal al op gelijkspanning, waardoor omzetting niet nodig is. DC-netten hebben nog een aantal technische voordelen zoals besparing van energie, ruimte en materialen en er zijn er minder storingen van de elektrotechnische omvormers.

Conversie en opslag

Warmtepompsystemen

Warmtepompen spelen nu al een prominente rol in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Ze zijn geschikt voor zowel voor het verwarmen van individuele woningen, het verwarmen van gebouwen en het verwarmen van hele gebieden in combinatie met een lokaal warmte- en koudenet. Warmtepompen kunnen in combinatie met een efficiënte warmtebron temperaturen produceren tot wel 75 graden. Duurzame warmtebronnen met veel potentie zijn buitenlucht en bodemenergie omdat deze bronnen vrijwel overal en altijd beschikbaar zijn. Warmtepompen zijn daarom uitermate geschikt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en voor de opwek van zowel ruimteverwarming als warm water om te douchen. Naast warmte kunnen warmtepompen ook koude opwekken om gebouwen te koelen.

Lokale warmte -en koudenetten

Warmtepompen kunnen niet alleen doelmatig en efficiënt worden ingezet voor een gebouw maar ook voor een gebied. In dat laatste geval wordt er met één of meerdere warmtepompen een energiecentrale gerealiseerd die warmte en koude produceert voor meerdere gebouwen. De duurzame warmte en koude wordt dan met een lokaal warmte- en koudenet getransporteerd van de energiecentrale naar de betreffende gebouwen. Deze oplossing is interessant op plekken waar dit systeem is te organiseren (bijvoorbeeld een cluster van gebouwen van een ontwikkelaar, energiecoöperatie of woningcorporatie) en waar voldoende warmtedichtheid is (bijvoorbeeld gestapelde woningbouw), zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de schaalvoordelen van een collectief systeem.

Batterijsystemen

Apparaten kunnen worden voorzien schone en betaalbare stroom door de opslag van energie in een batterij te combineren met een energiemanagementsysteem. Als er minder vraag is naar stroom of als er veel aanbod is van duurzaam opgewekte stroom kan deze tijdelijk worden opgeslagen. Op momenten dat er veel vraag is naar stroom kan de opgeslagen stroom worden benut.

De batterij draagt daarom bij aan een oplossing voor file op het net (netcongestie) en aan het beter benutten schone en betaalbare stroom (bijvoorbeeld zon op dak of wind op zee). Ook kan een batterij bijdragen om het elektriciteitsnet in balans te houden. Een batterij neemt relatief weinig ruimte in beslag, is ruimtelijk goed in te passen en kan modulair worden uitgebreid.

Warmteopslag

Met behulp van een warmtepomp in combinatie met een warmtebatterij of warmtebuffer kan elektriciteit efficiënt omgezet worden in warmte (conversie) en tijdelijk worden opgeslagen. Hierdoor kunnen pieken in de vraag worden opgevangen en kan meer stroom worden ingekocht op momenten dat de stroomprijs lager is. Dit resulteert ook in meer gelijktijdig gebruik van duurzaam opgewekte stroom uit zon en wind.

Laadpalen mobiliteit

De vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s, busjes en vrachtwagens stijgt snel. Niet alleen in het openbaar gebied maar ook bij bedrijven. Laadpalen bij bedrijven bieden kansen voor een integraal energiesysteem in combinatie met een batterij, slimme aansturing en zon op dak of een solar carport.

Energievraag

Efficiënt verwarmen en koelen van gebouwen

Het is van belang dat gebouwen efficiënt worden verwarmd en indien gewenst ook gekoeld. Dat kan door gebruik te maken van efficiënte warmtepompen in combinatie met duurzaam opgewekte stroom en een hernieuwbare warmtebron. De energievraag voor warmte zal daarom steeds meer verschuiven van gas naar elektriciteit.

Elektrificatie van de energievraag

De energievraag in Nederland gaat elektrificeren. De oplossing zit hem niet alleen in het installeren van warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen, batterijen en het vergroten van netcapaciteit. Als we dit blijven doen, lopen we tegen de grenzen van ons energienet en de betaalbaarheid van het energiesysteem.

Schone mobiliteit

Er komt steeds meer vraag naar schone mobiliteit. Auto’s, busjes en vrachtwagens gaan daarom steeds meer rijden op elektriciteit in plaats van diesel en benzine.

Feel the positive energy?