Data- & IT-producten

De ontwikkelingen in de energietransitie volgen elkaar snel op. Het is een dagtaak om de kennis en ervaring te verzamelen om de juiste keuzes te maken. Wij hebben er ons werk van gemaakt, zodat jij kunt doen waar jij goed in bent.

Om te voorkomen dat je last krijgt van een overbelast stroomnetwerk of onverwacht hoge kosten, is het belangrijk dat er kennis is van alle mogelijkheden en beperkingen. Zodat je structureel gebruik kunt maken van schone, betaalbare energie.

Laadpalen, warmtepompen, energieopslagsystemen en zonnepanelen; met onze datagedreven softwareoplossingen, IT-systemen en procesmanagement helpen we je het energiesysteem te optimaliseren.

Dit resulteert in een schone en betaalbare energievoorziening, die flexibel is en meebeweegt met jouw veranderende energiebehoeftes en ontwikkelingen in de markt. Resultaat is een efficiënt energiesysteem met een hoge prestatie en lage beheer- en onderhoudskosten. Núna Energy is de energie-ontwikkelaar die je stap voor stap helpt om de juiste keuzes te maken.

Producten

Inzicht in energieprofielen

Wij geven grootverbruikers inzicht in hun energieprofielen en maken hiermee inzichtelijk waar en wanneer er nog ruimte zit in het elektriciteitsnet. Als grootverbruikers in een gebied of op een bedrijventerrein gaan samenwerken kan deze ruimte worden benut om te kunnen groeien of te verduurzamen. Bijvoorbeeld in combinatie met een groepscontract, waarbij alle deelnemers als groep vermogen contracteren bij Netbeheerder en dit onderling verdelen en met een batterij op gebiedsniveau.