Data- en IT-producten

Wij helpen onze klanten met het optimaliseren en aansturen van hun energievoorziening, zoals: laadpalen, warmtepompen, energie-opslagsystemen en zonnepanelen.

Dit doen wij door de inzet van data gedreven softwareoplossingen en onze ervaring met complexe IT-systemen, data science, energieprojecten en procesmanagement.

Dit resulteert in een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening die flexibel is en reageert op veranderende energiebehoeftes zodat energieprojecten efficiënt gerealiseerd en beheert kunnen worden.

Dit doen wij omdat we geloven in energie waar onze aarde én de mensen niet de prijs voor hoeven te betalen.

Producten

Inzicht in energieprofielen

Wij geven grootverbruikers inzicht in hun energieprofielen en maken hiermee inzichtelijk waar en wanneer er nog ruimte zit in het elektriciteitsnet. Als grootverbruikers in een gebied of op een bedrijventerrein gaan samenwerken kan deze ruimte worden benut om te kunnen groeien of te verduurzamen. Bijvoorbeeld in combinatie met een groepscontract, waarbij alle deelnemers als groep vermogen contracteren bij Netbeheerder en dit onderling verdelen en met een batterij op gebiedsniveau.