Case

Gemeente Utrecht, Essent en vastgoedontwikkelaars Merwede

Leveringszekerheid stroomvoorziening Merwede Kanaalzone

Núna Energy helpt partijen in het gebied bij het maken van benodigde afspraken, zodat de leveringszekerheid van stroom voor grootverbruikers wordt geborgd en de gebiedsontwikkeling geen vertraging oploopt. Ook helpt Núna Energy de capaciteitsvraag van grootverbruikers, zoals het energiebedrijf voor warmte en koude en het Mobiliteitsbedrijf Merwede te optimaliseren. Tot slot maken we een businesscase voor een buurtbatterij, om de leveringszekerheid van stroom op piekmomenten te verbeteren. 

In Utrecht is er sprake van netcongestie. Dat betekent dat op bepaalde momenten van de dag en afhankelijk van het seizoen er file op het elektriciteitsnet gaat ontstaan als er meer capaciteitsvraag bijkomt. Daarom worden er alleen nog kleinverbruikers aangesloten op het net. Grootverbruikers worden voorlopig niet aangesloten en komen op een wachtlijst. Dit duurt tot minimaal 2029. Hierdoor dreigt de gebiedsontwikkeling Merwede Kanaalzone met meer dan 4.000 woningen in de eerste fase stil te vallen.

Als oplossing voor het probleem wordt de mogelijkheid verkend een Groepscapaciteitsovereenkomst af te sluiten met Stedin. Alle grootverbruikers in het gebied krijgen dan gezamenlijk een maximaal vermogen en moeten deze onderling verdelen. Dit type contract is nieuw en Merwede is aangewezen als pilot. Dit vraagt om afstemming tussen alle partijen onderling. Ook zullen- waar dat kan – bepaalde grootverbruikers meer flexibel moeten gaan sturen waardoor ze op bepaalde momenten van de dag en afhankelijk van het seizoen minder of zelfs helemaal geen stroom meer gebruiken.

Gemeente Dijk en Waard, vastgoedontwikkelaars en DRH
Energievoorziening Stationskwartier Heerhugowaard
Gemeente Arnhem
Energiehubs gebiedsontwikkeling Arnhem Rijnpark
Ondernemers bedrijventerrein
Energiehub bedrijventerrein IJsseloord
Idealis
Verduurzamen warmtevoorziening studentenhuisvesting
Heijmans Vastgoed en Staedion
Energievoorziening gebiedsontwikkeling DGZ
Bouwfonds ontwikkeling
Integraal energiesysteem gebiedsontwikkeling Hoorn

Feel the positive energy?