Actualiteiten

Workshop gebiedsontwikkeling Oostrand

Núna Energy heeft samen met de gemeente Dijk en Waard een workshop georganiseerd voor ontwikkelaars en woningcorporatie over de energievoorziening voor de gebiedsontwikkeling Oostrand in Noord-Scharwoude. Hier worden de komende jaren ongeveer 580 woningen gerealiseerd. Het resultaat: Op basis van de workshop kunnen partijen een gezamenlijke ontwikkelstrategie van het energiesysteem bepalen.

In de workshop hebben we op basis van het bouwprogramma, de ontwikkelsnelheid, grondposities en draagvlak van partijen inzichtelijk gemaakt op welk schaalniveau het energiesysteem voor warmte en koude gerealiseerd kan worden. Naast een warmtepompsysteem op woningniveau zien partijen een warmtepompsysteem op gebiedsniveau ook als serieuze optie. Een gebiedswarmtepompsysteem kan gebruik maken van diverse energiebronnen voor warmte en koude, die in het gebied beschikbaar zijn.

Een collectief warmtepompsysteem gaat alleen werken als alle partijen voldoende aansluitgaranties kunnen en willen geven. Dit kan alleen als alle partijen, inclusief toekomstig gebruikers, baat hebben bij een collectieve aanpak. Núna Energy heeft de kansen en de uitdagingen – die komen kijken bij de realisatie van een schoon en betaalbaar energiesysteem op gebiedsniveau – inzichtelijk gemaakt.