Actualiteiten

Ontwikkelstrategie zonnepanelen gebiedsontwikkeling

Bij nieuwbouw gebiedsontwikkelingen komen er vaak grote hoeveelheden zonnepanelen op de daken van de gebouwen. Het is daarom belangrijk om de vraag te stellen hoe de opgewekte zonnestroom economisch optimaal benut kan worden door de toekomstig gebruikers in het gebied.

Inzicht in gelijktijdig gebruik
Omdat salderen wordt afgeschaft zal de waarde van zonnestroom in de toekomst voor een groot deel bepaald worden door gelijktijdig gebruik. Núna Energy geeft ontwikkelaars daarom op basis van het geprognotiseerde bouwprogramma en de fasering inzicht waar er gelijktijdig gebruik is in het gebied. We geven daarbij inzicht hoeveel zonnestroom er bijvoorbeeld gelijktijdig kan worden:

  • Benut voor huishoudelijk gebruik in woningen.
  • Opgeslagen in de batterijen van auto’s.
  • Opgeslagen in de buffervaten voor warm tapwater.
  • Benut voor andere gebruikers in het gebied, zoals kantoren, scholen en horeca.

Hoogste economische waarde en ontlasting van stroomnet
Op basis van de gelijktijdigheid kan worden bepaald hoe de opgewekte stroom de hoogst mogelijke economische waarde genereert voor het gebied en achter welke aansluitingen de zonnepanelen het beste aangesloten kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat dit toekomstig gebruikers de juiste prikkel geeft om de stroom ook daadwerkelijk met slimme sturing gelijktijdig te gaan gebruiken. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet ontlast. Er is in potentie namelijk al heel veel flexibiliteit aanwezig, zoals batterijen in auto’s en buffers met warm tapwater in combinatie met warmtepompen. Ook zijn wasmachines, wasdrogers en vaatwassers in woningen flexibel aan te sturen. Een batterij op gebiedsniveau is daarom vaak helemaal niet nodig.